Groepsactiviteiten

De groepsactiviteiten variëren van creatieve vorming, licht productiewerk, werken in de moestuin en of het verzorgen van de dieren. De werkzaamheden zijn afwisselend en worden afgestemd op de mogelijkheden, wensen en de persoonlijke doelen van de deelnemers.

Belangrijk bij deze activiteiten is het onderlinge sociale contact. Dit voorkomt dat mensen vereenzamen of zich geïsoleerd voelen.

 

Individuele begeleiding

De individuele begeleiding is maatwerk, probleem oplossend en varieert van incidenteel tot intensief. Afhankelijk van de eigen voorkeur kunnen contacten en vervolg afspraken worden gemaakt bij ons op de locatie, bij de mensen thuis, of op een andere plek. Onze begeleiders helpen bij het organiseren van het huishouden, het voeren van de eigen regie en het kunnen participeren in de samenleving. Nadruk ligt op het stimuleren, ondersteunen en het voorkomen van achteruitgang.