Dagactiviteiten en arbeidstraining
Gezelligheid en gezelschap
Meehelpen op de boerderij

Welkom op Boerderij de Achterhof!

Boerderij de Achterhof ligt op een schitterende locatie in een landelijk stiltegebied vlak buiten de bebouwde kom van IJsselstein. De familie van Schaik heeft hier een kleinschalig agrarisch bedrijf met schapen, kleinvee en een aantal koeien.

Al meer dan 12 jaar is boerderij de Achterhof een plek waar kwetsbare mensen dagelijks terecht kunnen voor individuele begeleiding, groepsactiviteiten en trajecten naar werk. Wij ondersteunen kwetsbare mensen met psychische of fysieke problematiek. Wij bieden een veilige werkplek waar mensen op maandag, dinsdag en donderdag terecht kunnen.

 

Dagactiviteiten

Groepsactiviteiten

De groepsactiviteiten variëren van creatieve vorming, licht productiewerk, werken in de moestuin en of het verzorgen van de dieren. De werkzaamheden zijn afwisselend en worden afgestemd op de mogelijkheden, wensen en de persoonlijke doelen van de deelnemers.

Belangrijk bij deze activiteiten is het onderlinge sociale contact. Dit voorkomt dat mensen vereenzamen of zich geïsoleerd voelen.

 

Individuele begeleiding

De individuele begeleiding is maatwerk, probleem oplossend en varieert van incidenteel tot intensief. Afhankelijk van de eigen voorkeur kunnen contacten en vervolg afspraken worden gemaakt bij ons op de locatie, bij de mensen thuis, of op een andere plek. Onze begeleiders helpen bij het organiseren van het huishouden, het voeren van de eigen regie en het kunnen participeren in de samenleving. Nadruk ligt op het stimuleren, ondersteunen en het voorkomen van achteruitgang.

Arbeidstraining

Wij bieden werkplekken waar mensen beroepsgerichte vaardigheden kunnen ontwikkelen. Het werk betreft algemene werkzaamheden op de boerderij waaronder het verzorgen van de dieren en onderhouden van de moestuin.
 
Bij de opzet van het werkpakket wordt rekening gehouden met de werkervaring en draagkracht. De nadruk ligt op leren zelfstandig te werken en samen te werken met anderen. Op de boerderij kan hier invulling aangegeven worden door werkzaamheden als:

•    Beheer- en onderhoudswerk op de boerderij
•    Werken in de moestuin en de kas
•    Dierverzorging
•    Eenvoudig productiewerk
•    Verwerken van boerderij producten.

Mensen kunnen worden toe geleid naar vrijwilligerswerk of beschutte werkplekken. Op externe werkplekken wordt de begeleiding door een jobcoach voortgezet.

 

Re-integratie

Voor mensen die op zoek zijn naar werk bieden wij re-integratietrajecten aan. Re-integratie is niet alleen voorbehouden voor mensen met een UWV uitkering, ook met een uitkering van de gemeente kan een re-integratie traject gevolgd worden. Bemiddeling en plaatsing maakt onderdeel uit van re-integratie trajecten. Gedurende de nazorg wordt jobcoaching ingezet.

 

Werkfit Traject

Een werkfit traject biedt uitkomst voor mensen die aan het werk willen, maar niet weten hoe dit aan te pakken. Bijvoorbeeld omdat het al best lang geleden is dat men werk had of omdat men niet goed weet wat men wil. Op de boerderij kunnen mensen werkervaring opdoen, draagkracht ontwikkelen en zich voorbereiden op betaald werk dat aansluit bij de individuele competenties. De Boerderij biedt werkplekken in combinatie met praktijkscholing en individuele begeleiding. Mensen kunnen zich een beeld vormen van verschillenden beroepen en zicht krijgen op eigen interesses en competenties. Mensen worden individueel begeleid bij de oriëntatie op de eigen mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Een Werkfit traject heeft drie hoofdactiviteiten:
• Versterken van werknemersvaardigheden. Bijvoorbeeld werken aan opbouw van arbeidsritme.
• Verbeteren van persoonlijke effectiviteit. Bijvoorbeeld leren omgaan met zaken die ‘werken’ in de weg staan.
• Arbeidsmarktpositie in beeld brengen. Bijvoorbeeld vaststellen welke banen passen bij interesses en mogelijkheden.

 

Traject naar Werk

Voor mensen zonder werk die op zoek zijn naar een baan is een Traject naar Werk een goed idee. In een traject naar werk worden mensen individueel begeleid bij het zoeken naar een baan. Iedereen krijgt een consulent toegewezen. Deze gaat samen met de persoon ervoor zorgen dat er voldoende vacatures worden gevonden. Ook zorgen we er samen voor dat het solliciteren op die vacatures op een goede en effectieve manier verloopt. Onze begeleiding loopt ook na plaatsing op werk nog enige tijd door. Het einddoel is een baan voor langere tijd. Een Traject naar Werk heeft een doorlooptijd van maximaal 12 maanden. Wanneer nodig kan een groepstraining onderdeel van het traject zijn.

 

Jobcoaching

De jobcoaches zorgen ervoor dat mensen met een belemmering, aan het werk blijven in het gewone bedrijfsleven.
Mensen met een beperking of handicap kunnen worden ondersteund op de werkplek. De jobcoach kan helpen knelpunten op de werkvloer op te lossen, een goede afstemming te vinden tussen privé en werk of bemiddelen als het op het werk even niet wil. Ook bij vragen kan men een beroep doen op de jobcoach. Jobcoaching is dus maatwerk. Een jobcoach traject heeft een looptijd van minimaal een half jaar. Is jobcoaching na een half jaar nog nodig? Dat kan, de maximale termijn is drie jaar. Het doel is dat de persoon, op den duur, zelfstandig kan functioneren.

Contact

Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden? Neem dan contact op met Valentin Herrera.

Tel: 06 51 28 26 18

E-mail: vherrera@nieuwland.nl

Bezoekadres: Achtersloot 55, 3401 NS  IJsselstein

Boerderij De Achterhof is geopend op: maandag, dinsdag en donderdag.

Dit is een gezamenlijke activiteit van de Familie Van Schaik en Nieuwland Werk Taal Zorg

U kunt ook onderstaand formulier invullen.   

  Vacatures

  Boerderij de Achterhof ligt op een schitterende locatie in een landelijk stiltegebied vlak buiten de bebouwde kom van IJsselstein.

  De familie van Schaik heeft hier een kleinschalig agrarisch bedrijf met schapen, kleinvee en een aantal koeien. Al meer dan 12 jaar is ‘De Achterhof’ een plek waar mensen met een psychische kwetsbaarheid terecht kunnen voor dagactiviteiten en om aan hun ontwikkeling te werken.

  De dagactiviteiten zijn laagdrempelig. Meehelpen op de boerderij kan. Maar er zijn ook activiteiten als schilderen, handvaardigheid, aanleren van oude ambachten en educatieve activiteiten. Heel belangrijk op ‘De Achterhof’ is het onderlinge sociale contact.

  Wij bieden een veilige werkplek waar mensen op maandag, dinsdag en donderdag terecht kunnen.

  Voor begeleiding bij de dagactiviteiten zijn wij op zoek naar een:

  Activiteitenbegeleider – Vrijwilliger

  flexibel aantal uren per week; van 4 – 24 uur.

  Werkzaamheden

  • Deelnemers ondersteunen bij het uitvoeren van hun dagactiviteiten. Denk hierbij aan: helpen in de tuin, voeren van de dieren, creatieve activiteiten zoals tekenen/schilderen en handwerken. Net waar je voorkeur naar uit gaat. Belangrijk: iedereen werkt op zijn/haar eigen tempo en niveau.
  • Aanspreekpunt voor deelnemers en waar nodig doorverwijzen naar de trajectbegeleiders
  • Bieden van een luisterend oor en ook gezellig praten over wat hen bezighoudt.

   Profiel

  • Affiniteit met de doelgroep en gemotiveerd om deelnemers te ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling.
  • Het is een pré als je handig bent in de tuin of/en beschikt over creatieve kwaliteiten
  • Geduldig en om kunnen gaan met weerstanden
  • Sociaal ingesteld en communicatief vaardig


  Heb je interesse of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Valentin Herrera op telefoonnummer 06 – 51 28 26 18 of per mail: vherrera@nieuwland.nl.
  Meer informatie over boerderij de Achterhof kun je vinden op de website: www.boerderijdeachterhof.nl.

  Powered by