Welkom!

Boerderij de Achterhof ligt op een schitterende locatie in een landelijk stiltegebied vlak buiten de bebouwde kom van IJsselstein. De familie van Schaik heeft hier een kleinschalig agrarisch bedrijf met schapen, kleinvee en een aantal koeien.

Al meer dan 12 jaar is boerderij de Achterhof een plek waar kwetsbare mensen dagelijks terecht kunnen voor activiteiten. Wij ondersteunen kwetsbare mensen met psychische of fysieke problematiek in een veilige en gezellige omgeving. De boerderij is op maandag, dinsdag en donderdag open met zijn activiteiten.

Activiteiten

De activiteiten variëren van creatieve vorming, licht productiewerk, spelletjes en helpen in de moestuin en of siertuin. Een belangrijk gegeven is dat de boerderij waar de mensen activiteiten doen geen productie heeft. Hierin onderscheid de boerderij zich van andere boerderijen en daardoor is het mogelijk dat mensen in een stressvrije omgeving verblijven. 

De boerderij heeft geen vast activiteiten plan waardoor iedereen zelf kan bepalen welke activiteit gedaan wordt. Mensen kunnen kiezen om zelfstandig bezig te zijn of met andere aanwezigen iets te doen.

Onze vrijwillige begeleiders blijven de mensen stimuleren om een activiteit te doen. Dit doen zij door actief vragen wat iemand wil doen of zelf een activiteit ontplooien waar mensen bij aan kunnen sluiten.

Een belangrijk aspect op de boerderij is het onderlinge contact. De boerderij geeft de mensen de mogelijkheid om uit huis te gaan, andere mensen te ontmoeten en een leuke dag te hebben.

Arbeidsmatige activiteiten

Naast onze activiteiten bieden wij plekken waar mensen arbeidsmatige werkzaamheden kunnen verrichten. De mensen krijgen een taakgerichte instructie betreffende de taak die zij gaan uitvoeren. Deze activiteiten betreffen algemene werkzaamheden onder begeleiding op de boerderij waaronder het verzorgen van de siertuin, onderhouden van de moestuin, werkzaamheden in de kas, afrastering zetten ten behoeve van de schapen en opruim werkzaamheden op het erf. Bij de arbeidsmatige activiteiten geldt, in principe, ook geen productie norm.

Wanneer iemand echter de wens heeft door te groeien naar vrijwilligerswerk of een beschutte werkplek dan zullen er wel doelen worden gesteld betreffende productie, belastbaarheid en snelheid. Wanneer iemand naar een beschutte werkplek gaat kan er bij ons extra begeleiding van een jobcoach worden aangevraagd.

Individuele begeleiding

De individuele begeleiding is maatwerk, probleem oplossend en varieert van incidenteel tot intensief. Afhankelijk van de eigen voorkeur kunnen contacten en vervolg afspraken worden gemaakt bij ons op de locatie, bij de mensen thuis, of op een andere plek. Onze begeleiders helpen bij het organiseren van het huishouden, het voeren van de eigen regie en het kunnen participeren in de samenleving. Nadruk ligt op het stimuleren, ondersteunen en het voorkomen van achteruitgang.

Meer informatie vind u op www.nieuwland-utrecht.nl